Komornik Sądowy

Sylwia Majczak

660 638 853 | sochaczew.majczak@komornik.pl

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Sylwia Majczak
Kancelaria komornicza nr IX w Sochaczewie

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Sylwii Majczak. Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Komornik Sądowy Sylwia Majczak jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.
Kancelaria przyjmuje wnioski z Art. 10 uks

Zakres kompetencji komornika sądowego:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne (m. in. czynność opróżnienia lokalu z rzeczy i osób i wydania go wierzycielowi, wprowadzenie wierzyciela w posiadanie nieruchomości, wydanie ruchomości) oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
 • doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty – na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty – na wniosek organizatora licytacji;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawach.

O kancelarii

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie
Sylwia Majczak

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2022 r. została powołana na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Sylwia Majczak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo. W 2020 roku po odbyciu aplikacji komorniczej organizowanej przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie zdała egzamin komorniczy oraz ukończyła studia podyplomowe Prawo Egzekucji Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Kancelaria korzysta z systemów informatycznych umożliwiających sprawne ustalenie majątku dłużnika w toku prowadzonej egzekucji:
Kancelaria przyjmuje wnioski z Art. 10 uks

Właściwość miejscowa

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Sylwii Majczak obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Sochaczewie, w skład którego wchodzą następujące gminy:
 • Miasto Sochaczew
 
 • Gmina Brochów i jej miejscowości: Andrzejów, Brochocin, Bieliny, Brochów, Brochów-Kolonia, Malanowo, Famułki Brochowskie, Famułki Królewskie, Famułki Łazowskie, Górki, Hilarów, Janów, Janówek, Konary, Kromnów, Gorzewnica, Lasocin, Łasice, Miszory, Nowa Wieś-Śladów, Olszowiec, Piaski Duchowne, Piaski Królewskie, Plecewice, Przęsławice, Sianno, Śladów, Tułowice, Wilcze Tułowskie, Wilcze Śladowskie, Władysławów, Wólka Smolana.
 
 • Gmina Iłów i jej miejscowości: Aleksandrów, Arciechów, Arciechówek, Białocin, Bieniew, Brzozowiec, Brzozów A, Brzozów Nowy, Brzozówek, Budy Iłowskie, Rokocina, Emilianów, Gilówka Dolna, Gilówka Górna, Giżyce, Giżyczki, Henryków, Iłów, Kaptury, Karłowo, Krzyżyk Iłowski, Lasotka, Lubatka, Szarglew, Łaziska, Leśniaki, Rzepki, Miękinki, Olszowiec, Miękiny, Uderz, Narty, Obory, Olunin, Ostrowce, Paulinka, Pieczyska Iłowskie, Pieczyska Łowickie, Piotrów, Piskorzec, Przejma, Sadowo, Sewerynów, Brzozów Stary, Stegna, Suchodół, Władysławów, Kępa Karolińska, Wieniec, Wola Ładowska, Wisowa, Łady, Wołyńskie, Wszeliwy, Zalesie, Dobki, Załusków.
 
 • Gmina Młodzieszyn i jej miejscowości: Adamowa Góra, Bibiampol, Bieliny-Olszynki, Helenka, Helenów, Januszew, Juliopol, Justynów, Janów, Kamion, Leontynów, Marysin, Mistrzewice, Młodzieszyn, Młodzieszynek, Nowa Wieś-Rokicina, Radziwiłka, Ruszki, Stare Budy, Witkowice.
 • Gmina Nowa Sucha i jej miejscowości: Antoniew, Borzymówka, Braki, Glinki, Gradów Kolonia Gradowska, Kornelin, Leonów, Kościelna Góra, Kozłów Biskupi, Kozłów Szlachecki, Kurdwanów, Marysinek, Mizerka, Stary Żylin, Nowa Sucha, Nowy Białynin, Nowy Dębsk, Nowy Kozłów Drugi, Szeligi, Nowy Kozłów Pierwszy, Okopy, Orłów, Rokotów, Roztropna, Stara Sucha, Nowy Żylin, Stary Białynin, Stary Dębsk, Wikcinek, Zakrzew.
 
 • Gmina Rybno i jej miejscowości: Aleksandrów, Antosin, Bronisławy, Cypriany, Ćmiszew-Parcel, Ćmiszew Rybnowski, Erminów, Jasieniec, Józin, Kamieńszczyzna, Karolków Rybnowski, Karolków Szwarocki, Konstantynów, Koszajec, Ludwików, Rybionek, Matyldów, Nowa Wieś, Nowy Szwarocin, Rybno, Sarnów, Stary Szwarocin, Wesoła, Wężyki, Złota, Zofiówka.
 
 • Gmina Sochaczew i jej miejscowości: Altanka, Andrzejów Duranowski, Bielice, Bronisławy, Chodakówek, Chrzczany, Czerwonka-Parcel, Czyste, Dachowa, Dzięglewo, Feliksów, Gawłów, Janaszówek, Janówek Duranowski, Jeżówka, Karwowo, Kaźmierów, Kąty, Kożuszki-Parcel, Kuznocin, Lubiejew, Mokas, Nowe Mostki, Orły-Cesin, Pilawice, Rozlazłów, Sielice, Władysławów, Wójtówka, Wyczółki, Wyjazd, Wymysłów, Zosin, Żdżarów, Żuków, Antoniew, Bogdaniec, Halinów Żdżarowski, Kożuszki-Kolonia, Sielice-Kolonia, Sochaczew-Wieś, Stare Kąty, Żelazowa Wola.
 
 • Gmina Teresin i jej miejscowości: Budki Piaseckie, Dębówka, Elżbietów, Gaj, Granice, Izbiska, Lisice, Ludwików, Maszna, Maurycew, Mikołajew, Nowa Piasecznica, Nowe Gnatowice, Nowe Paski, Paprotnia, Pawłowice, Pawłówek, Seroki-Parcela, Seroki-Wieś, Skrzelew, Stare Paski, Szymanów, Teresin, Teresin-Gaj, Topołowa, Witoldów. Kawęczyn, Skotniki, Strugi.

Prawo wyboru komornika

Ponadto stosownie do treści art. 10 ust 1. ustawy o Komornikach Sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • egzekucje z nieruchomości
 • wydanie nieruchomości
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

 

Kancelaria Komornika Sądowego Sylwii Majczak znajduje się na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w:

 • Kaliszu
 • Łodzi
 • Piotrkowie Trybunalskim
 • Płocku
 • Sieradzu
 

 

 

Komornik może prowadzić postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania/miejsce siedziby znajduje się we właściwości następujących sądów rejonowych:

Właściwość Sądu Okręgowego w Kaliszu:

 • Sąd Rejonowy w Jarocinie
 • Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Sąd Rejonowy w Kępnie
 • Sąd Rejonowy w Krotoszynie
 • Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
 • Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
 • Sąd Rejonowy w Pleszewie
 

Właściwość Sądu Okręgowego w Łodzi:

 • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
 • Sąd Rejonowy w Brzezinach
 • Sąd Rejonowy w Kutnie
 • Sąd Rejonowy w Łęczycy
 • Sąd Rejonowy w Łowiczu
 • Sąd Rejonowy w Pabianicach
 • Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
 • Sąd Rejonowy w Skierniewicach
 • Sąd Rejonowy w Zgierzu
 
 

 

 

Właściwość Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:

 • Sąd Rejonowy w Bełchatowie
 • Sąd Rejonowy w Opocznie
 • Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
 • Sąd Rejonowy w Radomsku
 • Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

 

Właściwość Sądu Okręgowego w Płocku:

 • Sąd Rejonowy w Ciechanowie
 • Sąd Rejonowy w Gostyninie
 • Sąd Rejonowy w Mławie
 • Sąd Rejonowy w Płocku
 • Sąd Rejonowy w Płońsku
 • Sąd Rejonowy w Sierpcu
 • Sąd Rejonowy w Sochaczewie
 • Sąd Rejonowy w Żyrardowie
 

Właściwość Sądu Okręgowego w Sieradzu:

 • Sąd Rejonowy w Łasku
 • Sąd Rejonowy w Sieradzu
 • Sąd Rejonowy w Wieluniu
 • Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli

W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi mającemu miejsce zamieszkania/miejsce siedziby poza właściwością Sądu Rejonowego w Sochaczewie, lecz w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wierzyciel, stosownie do treści art. 10 ust. 3 uks jest obowiązany złożyć pisemne zaświadczenie, że korzysta z prawa do wyboru Komornika.

Doręczanie korespondencji
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Sylwia Majczak informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 7 listopada 2019 r. zmian w procedurze cywilnej, do obrotu prawnego weszła nowa instytucja tzw. doręczenie komornicze.​

Doręczenie za pośrednictwem komornika jest przewidziane w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych.

 

Decydując się na skorzystanie z możliwości złożenia do akt potwierdzenia doręczenia przez komornika mamy prawo do wyboru organu. Nie jest to jednak wybór niczym nieograniczony. Wyboru komornika w tym trybie możemy dokonać według rewiru, na którego obszarze działa. Rewirem jest – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych – obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

 

Postępowania w zakresie doręczenia korespondencji prowadzone są wyłącznie we właściwości miejscowej komornika według miejsca zamieszkania adresata – szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w zakładce “Właściwość miejscowa”.

 

Komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

Ponadto na zlecenie w/w podmiotów podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy o komornikach sądowych.

 

Art. 41 ustawy o kosztach komorniczych określa wysokość opłaty za w/w czynności, które kształtują się w następujący sposób:

 • Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych wynosi 60 złotych;
 • Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy o komornikach sądowych wynosi 40 złotych.

Aby zlecić doręczenie za pośrednictwem komornika należy złożyć stosowny wniosek.

Tutaj znajdziesz formularz wniosku o doręczenie korespondencji.

Wniosek o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego
Wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego
Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
Wniosek o doręczenie korespondencji
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wyegzekwowania świadczenia pieniężnego (eksmisja)
Skarga na czynności Komornika

Numer rachunku bankowego

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
47 1240 6348 1111 0011 2160 3110

Wpłat można dokonywać na wskazany rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Sylwii Majczak lub w kasie w godzinach otwarcia kancelarii.
W tytule przelewu proszę podawać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

Wszystkie aktualne licytacje ruchomości i nieruchomości można wyszukać na stronie:https://licytacje.komornik.pl/

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Sylwia Majczak, ul. Stefana Batorego 8, 96-500 Sochaczew (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e-mail: sochaczew.majczak@komornik.pl, tel.: 660 638 853, adres: ul. Stefana Batorego 8, 96-500 Sochaczew. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres ul. Stefana Batorego 8, 96-500 Sochaczew. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą, żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy efektywności pracy itp.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie
Sylwia Majczak
Kancelaria Komornicza nr IX w Sochaczewieul. Stefana Batorego 8
96-500 Sochaczewtel. 660 638 853

sochaczew.majczak@komornik.pl

Komornik Sochaczew

Przyjęcia interesantów:
Wtorek godz. 10:00- 17:00

 

tel. 660 638 853
sochaczew.majczak@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30
Wtorek: 7:30 – 17:00
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

47 1240 6348 1111 0011 2160 3110

Adres skrzynki EPUAP:
/KS_Sylwia_Majczak/domyslna
/KS_Sylwia_Majczak/ezbiegi
ID EPU: 3264

Projekt i wdrożenie: createa.pl